"Sprawmy, aby dzieło
podjęte przez Filipa
nie zanikło wraz
z Jego odejściem"

Alicja Adwent

Instytut
im. Filipa Adwenta

InstytutStatutFilip AdwentZ pamiętnikaModlitwaKontakt Aktualności

Modlitwa Filipa Adwenta - "O odwagę do życia"

Panie,
Chciałbym należeć do ryzykantów życia.
Do tych, którzy skorzy są do oddawania swego żywota....
Jaki zresztą byłby sens życia, jak nie ten : wyzbyć się swego życia.
Niestety, jestem tylko burżujem w duchu
Produktem czasu w świecie zadżumionego mieszczaństwa,
Tęsknię za pewnością, zwolennikiem porządku jestem. A jakże.
Bezpieczeństwa pragnę dla kraju, dla rodziny, dla siebie,
Dla swej mamony, dla swej fortuny, dla swego chodnika życia !
Panie, narodziłeś się w drodze.
Umarłeś jak ostatni łotr na drzewie hańby.
Wędrowałeś przez całe życie.
Wyrwij mnie ze szponów egoizmu i wygodnictwa.
Pozwól nędznemu człowiekowi, znaczącemu się codziennie krzyżykiem,
Nie obawiać się twardego życia.
Więcej - bym nawet pracował tam, gdzie nuda i szarość,
Gdzie beznadziejność i obrzydzenie panują wszechwładnie.
Panie, przygotuj mnie do awantury jedynej, wspaniałej.
Innej od taniej przygody i heroizmu.
Do awantury, do której Ty mnie wołasz.
Narażę życie na Twoje Słowo, zaryzykuję, Panie.
A może... a może nawet to uczynię z miłości?...
Mądrość pozostawiam innym.
Powiedziałeś przecież coś o głupcach w oczach świata, idących za Tobą.
Cóż? Ja ufam Tobie, Twojej Miłości.
Inni niech się starają o zachowanie skarbów.
Twoje słowa mówią o rozdawaniu, o wyzbyciu się wszelkiej własności.
Inni niech sobie wyścielą zacisze domowe.
Ty ode mnie oczekujesz, bym szedł za Tobą w radość, cierpienie, powodzenie, klęskę, 
Bym ufał nie sobie, lecz Tobie.
Bym stawiał w chrześcijańskim hazardzie, nie troszcząc się wcale o koniec.
Bym ostatecznie stawiał na Twoje Słowo..
Bym Tobie oddał życie swoje własne.
Boże, jaka to rzecz nienormalna być chrześcijaninem !... 

Tę modlitwę przekazał ś.p. Filip Adwent w liście do rodziny w Polsce 19 maja 1986 r. ze Strasburga.
Niech Jego Duch odradza się w pokoleniach Polaków.
W tej modlitwie jakby przewidział, że odda swoje życie