"Sprawmy, aby dzieło
podjęte przez Filipa
nie zanikło wraz
z Jego odejściem"

Alicja Adwent

Instytut
im. Filipa Adwenta

Instytut Statut Filip Adwent Z pamiętnika Modlitwa Kontakt Aktualności
Instytut im. Filipa Adwenta propaguje działalność zmarłego tragicznie posła do Parlamentu Europejskiego dr. Filipa Adwenta, zwłaszcza w zakresie:
  • pomocy medycznej i charytatywnej,
  • rozwoju polskiej oświaty, edukacji i kultury
  • promocji wartości rodziny,
  • umacniania osiągnięć Narodu Polskiego
  • kształtowania postaw zgodnie z chrześcijańskimi zasadami moralnymi

Wytyczone cele Instytut realizuje m.in. poprzez:

  • organizowanie pomocy dla Polski, w tym dla osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich i starszych, szczególnie na Podkarpacie
  • organizowanie i wspomaganie obozów, rekolekcji, sympozjów, pielgrzymek, placówek oświatowo-opiekuńczych oraz pomocy rodzina-rodzinie w Polsce i poza jej granicami
  • współpracę z Polonią i wszystkimi osobami życzliwymi dla Narodu Polskiego i Polski

Więcej...