"Sprawmy, aby dzieło
podjęte przez Filipa
nie zanikło wraz
z Jego odejściem"

Alicja Adwent

Instytut
im. Filipa Adwenta

<
Instytut Statut Filip Adwent Z pamiętnika Modlitwa Kontakt Aktualności

1. Serdecznie zapraszamy wszystkich,
kt�rym bliskie są sprawy polskie,
na Mszę świętą za Ojczyznę,
kt�ra odbędzie się w Niepokalanowie
w przeddzień wybor�w 19.06.10 (sobota) o godz.11.00,
w 5 rocznicę tragicznej i niewyjaśnionej śmierci
śp. Filipa Adwenta - posła do Parlamentu Europejskiego,
c�rki Marysi oraz rodzic�w Jeanne i Stanisława Adwent�w.

Z pozdrowieniami,
Alicja Adwent
alicjaadwent@wp.pl


Program obchod�w V rocznicy

2. Wspomnienie o ś.p. Senator Janinie Fetlińskiej

3. Instytut zamierza wydać monografię Filipa Adwenta.
Dobrze by było zamieścić w niej wspomnienia os�b,
kt�re zzetknęły się z tym wyjątkowym patriotą.
Zwracamy się do wszystkich os�b o nadsyłanie
materiał�w pomocnych w tym zamierzeniu.


4. Wspomnienie ks. prof. Jerzego Bajdy o ś.p. Filipie Adwencie

5. Zaproszenie do Niepokalanowa na obchody 6. rocznicy śmierci śp. Filipa Adwenta w dniu 4 czerwca 2011 r.

PLAKAT - ZAPROSZENIE

6. Zaproszenie do Niepokalanowa na obchody 7. rocznicy śmierci śp. Filipa Adwenta w dniu 9 czerwca 2012 r.